vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

HyQvia och Cuvitru får ett högre pris

Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV) har beslutat om en prishöjning för HyQvia (humant immunglobulin), infusionsvätska, och för Cuvitru (humant immunglobulin), injektionsvätska.

Cuvitru och HyQvia är läkemedel som innehåller humant immunglobulin och är avsett för behandling av olika immunbristsjukdomar hos barn och vuxna.

Prishöjningen gäller HyQvia, infusionsvätska, i styrkan 100 mg/ml i förpacknings-storlekarna 25 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml och 300 ml, samt Cuvitru , injektionsvätska, i styrkan 200 mg/ml i förpackningsstorlekarna 5 ml, 10 ml, 20 ml och 40 ml.

Prishöjningen träder i kraft den 1 april 2024.

För humant immunoglobulin som tas på rekvisition kan Hizentra 200 mg/ml, 5 ml, 10 ml, 10x10 ml, 20 ml och 50 ml vara ett konstnadseffektivt val.

TLVs beslut i sin helhet finns publicerade på www.tlv.se. Länk till annan webbplats.