vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Pengar att spara vid recepthantering av icke-utbytbara läkemedel

För att undvika onödiga kostnader vid användning av icke-utbytbara läkemedel behöver du som förskrivare skriva ett nytt recept eftersom det inte automatiskt byts på apotek så som för generiskt utbytbara läkemedel.

För att undvika onödiga kostnader vid användning av icke-utbytbara läkemedel t.ex. Lamictal, Lyrica, Keppra, Humira, Enbrel samt inhalationsläkemedel t.ex. Symbicort Turbuhaler, behöver du som förskrivare skriva ett nytt recept eftersom det inte automatiskt byts på apotek så som för generiskt utbytbara läkemedel¹. Att vissa läkemedel (tex ovan nämnda) inte byts ut på apotek gäller oavsett vilken indikation som läkemedlet förskrivs på.

Gör så här i Cosmic:

  • I Läkemedelslistan: högerklicka på originalprodukten och välj Sätt ut.
    Glöm inte att makulera kvarvarande uttag på receptet.
  • I Ny-fliken: sök efter ordinationsmall genom att skriva in t.ex. originalproduktens namn. Mallarna innehåller produkter som har en bra prisbild över tid.
    Gör ev. ändringar i t.ex. dosering och informera patienten efter individuell bedömning.

 

20240318

 

  • I Läkemedelslistan ser det efter bytet ut så här:

 

240318:2

För systematisk bedömning om byte från original till likvärdig produkt är möjlig, kan en lista tas fram med patienter som står på originalprodukt X och som är utskrivna av klinik Y. Gör ett ärende i Stöd och Service Länk till annan webbplats. (Data- och analysenhetens kontaktformulär).

För frågor eller funderingar om ordinationsmallar eller generiskt utbyte för läkemedel kontakta lakemedel@regionostergotland.se.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¹ Generiskt utbyte infördes i Sverige år 2002 och innebär att receptläkemedel byts till billigare alternativ på apoteken. Reformen gjorde att fler fick möjlighet till effektiv läkemedelsbehandling. Vilka läkemedel som får bytas ut på apoteken regleras av Läkemedelsverket.