vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Uppdaterad REK-lista 2024


Nu finns Läkemedelskommitténs uppdaterade REK-lista för 2024!

Den publiceras digitalt och nås via denna länk Länk till annan webbplats.. Använd gärna din mobiltelefon där du, även utan internetuppkoppling, får den bästa upplevelsen av REK-listan.
(För att nå bakgrunds-dokumentationerna krävs dock internetuppkoppling.)

REK-listan innehåller rekommendationer om läkemedelsbehandling vid de vanligaste sjukdomarna och till de vanligaste patienterna samt Hälsorådets rekommendationer om levnadsvanor. De rekommenderade läkemedlen har valts utifrån medicinsk effekt och säkerhet, kostnadseffektivitet och miljöhänsyn.

Några av de större förändringarna i årets lista har skett inom följande behandlingsområden:

Endokrinologi

  • Ytterligare blodsockersänkande läkemedel vid diabetes typ 2 har lyfts in

Hjärta-kärl

  • Reviderad och utökad bakgrundsdokumentation för blodfettssänkande behandling
  • Rekommenderade antikoagulatia vid förmaksflimmer har givits en prioritetsordning

Neurologi

  • Nytt avsnitt om essentiell tremor
  • Avsnittet om generaliserad smärta har bytt namn till Nociplastisk smärta

Psykiatri

  • Avsnittet om sömnsvårigheter är helt reviderat med fokus på icke-famakologiska åtgärder och ny läkemedelsrekommendation
  • Ny rekommendation av andrahandsläkemedel vid depression och primära ångestsyndrom

Läkemedelskommittén i Östergötland.