vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Läkemedelsverket: Förskriv inte diabetesläkemedel för viktnedgång

Förskrivningen av diabetesläkemedel, så kallade GLP-1 receptoragonister, till patienter som inte har diabetes har ökat kraftigt, visar en analys gjord av Läkemedelsverket. Det har inneburit att diabetiker har mycket svårt att få tag på sin medicin, och i värsta fall blivit utan.

Inom gruppen GLP-1-receptoragonister, finns läkemedel med olika indikationer. Saxenda (liraglutid) och Wegovy (semaglutid) har indikationen viktkontroll, medan andra som Ozempic (semaglutid), Rybelsus (semaglutid), Victoza (liraglutid) och Trulicity (dulaglutid) har diabetes typ 2 som indikation.

För att säkerställa tillgången på GLP-1-receptoragonister till personer med diabetes typ 2 uppmanar nu Läkemedelsverket alla förskrivare att tills vidare endast förskriva GLP-1 receptorantagonister till personer med diabetes typ 2.

Relaterad information