vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Mallar på förbrukningsartiklar (diabetes, stomi och läkemedelsnära)

Mallar på förbrukningsartiklar inom diabetes, stomi och läkemedelsnära artiklar finns nu i Cosmic. Sedan tidigare finns även mallar på spolvätska.

Efter dialog med olika verksamheter har nu mallar på förbrukningsartiklar inom diabetes, stomi och läkemedelsnära artiklar skapats. Förutom att kunna söka på namn eller artikelnummer går det att söka på orden: diabetes, stomi och läkemedelsnära. Mallarna är förvalda med förpackning och uttag som kan ändras vid behov. Mallarna är tillgängliga för alla enheter.

För att bäst komma till nytta föreslås att man som förskrivare först söker fram mallarna genom att söka på samlingsnamnen ”diabetes” , "spolvätska" etc. enligt ovan och sedan lägger relevanta mallar som favorit (markera blå stjärna till höger i sökresultatet).

Förbrukningsartiklar 1

Klicka på knappen Favoriter och filtrera listan på lämpligt sökord, till exempel kanyl, stickor etc:

Förbrukningsartiklar 2

Fler mallar kan komma att publiceras löpande och de justeras utefter upphandling.

Vid frågor/önskemål om mallar på förbrukningsartiklar kontakta Stöd och service Länk till annan webbplats. eller lakemedel@regionostergotland.se.