vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Lokalanestetika licensalternativ -skillnader i hjälpämnen kan förekomma

Det råder brist på lokalanestetika och för att undvika en bristsituation finns flera olika regionlicenser godkända.

Flera olika licensalternativ kan därmed komma att levereras till läkemedelsförråden, och skillnader kan förekomma när det gäller hjälpämnen, tex konserveringsmedel eller kalciuminnehåll.

Vi ber er vara uppmärksamma på detta i de fall det kan ha en medicinsk betydelse.