vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Actilyse 50 mg: latexkorkar kan förekomma

För att ytterligare stärka upp tillgången på Actilyse 50 mg, har Läkemedelsverket utfärdat en dispens som tillåter produktion av specifika batcher av Actilyse 50 mg med korkar som innehåller latex och med spår av gentamicin.

Dispensförpackningarna kommer att tillhandahållas i Sverige parallellt med injektionsflaskor som innehåller latexfria korkar och är fria från gentamicin.

De aktuella dispensförpackningarna med Actilyse ska inte ges till patienter med känd överkänslighet mot naturgummi (latex) eller gentamicin (spårrester från tillverkningsprocessen) oberoende av indikation.

Klisteretiketter på engelska har satts på ytterkartongerna för de batcher som har latexkorkar och som innehåller spår av gentamicin, för att säkerställa att de lätt kan identifieras.

Vi ber er ha i åtanke att ni kan komma att stöta på båda typerna av Actilyse 50 mg injektionsflaskor och att då följa riktlinjerna gällande överkänslighet mot latex och gentamicin.