vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Risker med lustgas som används i berusningssyfte

Användningen av lustgas som berusningsmedel blir allt vanligare bland ungdomar och unga vuxna. Regeringen har tillsatt en utredning om hur lagstiftningen för lustgas ska se ut, och i väntan på en reglering har Läkemedelsverket, Folkhälsomyndigheten och länsstyrelserna fått i uppdrag att sprida information om riskerna vid berusning med lustgas.

Den som använder lustgas i berusningssyfte riskerar allvarliga och obotliga skador på nervsystemet och hjärnan. Exempel på akuta effekter kan vara köldskador i mun och svalg och köldskador. Vid regelbunden användning tappar vitamin B12 sin funktion vilket kan leda till neuropati. Det är viktigt att du som vårdgivare känner till hur symtom på lustgasanvändning kan yttra sig.

Syftet med informationsinsatsen är att:

• öka möjligheterna till tidig upptäckt av lustgasanvändning
• öka kunskapen om rätt behandling vid förgiftning
• få fler att avstå från att använda lustgas i berusningssyfte
• förebygga och förhindra skador.

Relaterad information

Länk till utskick :
Information om lustgas Länk till annan webbplats..
(till dig inom hälso- och sjukvården som möter ungdomar och unga vuxna)