vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Nytt kunskapsstöd för ordination och hantering av läkemedel via enteral infart eller sond

Läkemedelsverket har publicerat ett nytt kunskapsstöd för ordination och hantering av läkemedel via enteral infart eller sond. Underlaget baseras på vetenskaplig evidens, godkänd produktinformation och beprövad erfarenhet.

Följande är viktigt att tänka på för att öka patientsäkerheten vid enteral läkemedelsadministrering:

  • Vid ordination, ta ställning till om läkemedlet är lämpligt för enteral administrering. Flytande orala beredningar, lösliga tabletter och vanliga tabletter som kan finfördelas och lösas upp eller slammas upp är ofta lämpliga.

  • Ange i läkemedelslistan om läkemedlet ska ges enteralt, praktiskt tillvägagångssätt vid iordningställande och administrering, samt om ett förlängt uppehåll i tillförsel av sondnäring är nödvändigt.

  • Spola den enterala infarten före och efter läkemedelsadministrering för att förhindra ocklusion. Följ upp behandlingseffekt och eventuella biverkningar.

Källa: Läkemedelsverket 2023-06-08

Relaterad information