vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Aritonin, tablett - nytt billigare melatoninpreparat

Aritonin är ett nyligen godkänt preparat i tablettform som innehåller melatonin. Aritonin finns i styrkorna 2 mg, 3 mg, 4 mg och 5 mg och de är delbara.

Begränsningen av förmån är det samma för Aritonin som för övriga melatoninpreparat, i tablettform: Subventioneras endast för insomni hos barn och ungdomar 6 till och med 17 år med ADHD där sömnhygienåtgärder har varit otillräckliga.

Kostnaden för Aritonin är ungefär hälften jämfört med övriga melatoninpreparat.

Prisjämförelse

Melatoninpreparaten är inte generiskt utbytbara på apotek. Därför är det viktigt att tänka på preparatval vid förskrivning.

I läkemedelsmallarna i Cosmic för melatonintabletter är Aritonin förvald produkt i de tillgängliga styrkorna.