vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Information om blandbarhet och krossning nu tillgänglig för alla

De tidigare regionala initiativen Blandbarhetsdatabasen från Västra Götalandsregionen och Krossningsdatabasen från Region Skåne är nu nationellt tillgängliga utan att några inloggningsuppgifter krävs. Målet med källorna är att öka patientsäkerheten när läkemedel används inom hälso- och sjukvården.

Blandbarhetsdatabasen Länk till annan webbplats. ger stöd i blandbarhetsfrågor för intravenösa läkemedel och innehåller information för över 2500 kombinationer baserat på studieresultat bedömda utifrån svensk läkemedelshantering. Databasen ska ses som rådgivande och vid användning av databasen behövs alltid en egen bedömning utifrån den kliniska situationen.

Bild hur det ser ut i blandbarhetsdatabasen

Krossningsdatabasen Länk till annan webbplats. ger information om ett läkemedel kan krossas, administreras i sond samt om det finns alternativa läkemedel eller administrationssätt. Databasen innehåller cirka 300 läkemedel och är tillgänglig både via webbsida och via appen ”Stöd vid läkemedelshantering” som kan laddas ner till telefonen.

Bild över hur det ser ut i Krossningsdatabasen

Den nationella tillgängligheten möjliggörs genom att källorna ovan (tillsammans med Janusmed riskprofil Länk till annan webbplats.) sedan hösten 2022 inkluderats i Sil (Svenska informationstjänster för läkemedel) och innebär att det nu finns möjlighet för journalleverantörerna att implementera källorna direkt i journalsystemen.