vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Uppdaterad REK-lista 2023!

Nu är den uppdaterade REK-listan för 2023 tillgänglig på webben.

Innehållet består av både Läkemedelskommitténs rekommendationer om läkemedelsbehandling vid de vanligaste sjukdomarna, till de vanligaste patienterna samt Hälsorådets rekommendationer om levnadsvanor.

REK-listan 2023 publiceras även i år enbart digitalt på Region Östergötlands webbplats. Du når REK-listan genom surfa till reklista.regionostergotland.se Länk till annan webbplats.. Med mobiltelefon, även utan internetuppkoppling, får du den bästa upplevelsen av REK-listan. För att nå även den fylliga bakgrundsdokumentationen krävs internetuppkoppling. För enklare åtkomst; lägg REK-appen som genväg på hemskärmen via valet ”lägg till på hemskärmen”.

Den största förändringen i årets lista är att behandling av blodfetter flyttats från expertområde Endokrin till Hjärta-Kärl för att återspegla den blodfettsänkande terapins plats i kardiovaskulär prevention. För övrigt känner du igen indelningen sedan tidigare år och samtliga expertområden är genomgångna med smärre revisioner.