vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Anslutning till tjänsten maskinellt dosdispenserade läkemedel

Efter att det lyfts synpunkter från vårdverksamhet kring vilken enhet som bör kunna ansluta en patient, som identifierats ha ett medicinskt behov av tjänsten maskinellt dosdispenserade läkemedel, har en översyn skett av riktlinjen Dosdispenserade läkemedel i Östergötlands län.

Efter en bred samstämmighet mellan chefläkare, läkemedelskommittén, medicinsk direktör och vårddirektörer förtydligas riktlinjen med att den enhet som identifierar behovet också är den som rent praktiskt ansluter patienten till tjänsten, i första hand via IT-stödet Pascal. Ingen dialog eller överenskommelse behöver ske med den vårdcentral där patienten är listad.

Riktlinjen Dosdispenserade läkemedel i Östergötlands län Länk till annan webbplats. har uppdaterats.

För mer information om Pascal, se Patientjournalens sidor Länk till annan webbplats. på intranätet.