vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Våld i nära relation utifrån ett juridiskt perspektiv

Zoom

Våldsutsatthet är en ofta dold orsak till olika typer av ohälsa. Våld kan vara fysiskt, psykiskt och/eller sexuellt men det kan även handla om materiellt/ekonomiskt våld och försummelse.

Med nära relation menas förutom parrelationer även relationer till andra närstående så som övriga familjemedlemmar eller vänner. Även vård- och omsorgsgivare kan vara utövare av våld.

Regionjurist Louisa Jakobsson berättar om våld i nära relation utifrån ett juridisk perspektiv. Vilka lagar styr arbetet, hur ska en tänka med sekretess osv. Välkommen på ett kunskapshöjande webbinarium.

Anmälan här: https://regionostergotland.luvit.se/LuvitPortal/activities/ActivityDetails.aspx?inapp=1&id=3042 Länk till annan webbplats.