vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Aciclovir Pfizer, 25 mg/ml, koncentrat till infusionsvätska, lösning, är restnoterat

Restnotering för Aciclovir Pfizer, 25 mg/ml, pågår. Preliminärt åter från 2024-12-06. Även Geavir (aciklovir), 500 mg, pulver till infusionsvätska, lösning är nu restnoterat.

Läkemedel

Aciclovir Pfizer (aciklovir), 25 mg/ml, koncentrat till infusionsvätska, samtliga förpackningar

Förväntad tillgänglighet

Restnotering pågår. Preliminärt åter från 2024-12-06. För aktuell prognos, se ”Visa tillgänglig information från Läkemedelsverket” på Fass.se. Länk till annan webbplats.

Hantering

Hantering på vårdenhet

Vårdenheter rekommenderas att se över sina bassortiment och vid behov ersätta med alternativt läkemedel.

Behandlingsalternativ

Varje vårdverksamhet måste ta ställning till vilket eventuellt behandlingsalternativ som passar deras respektive verksamhet.

Licensalternativ

ApoEx rekommenderar följande alternativ:

Vid rekvisition

Regionövergripande generell licens är nu godkänd och beställning av licensläkemedlet kan därmed göras utan att enheten har en egen licens.

  • Aciclovir Hikma 250 mg/10 ml, pulver till infusionsvätska, 10 st
    MAH: Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A
    Ledtid: 20 dagar

Licensalternativet kommer som pulver och kräver ett extra steg i hanteringen (rekonstituering med 10 ml medföljande spädningsvätska), jämfört med registrerad produkt. Efter rekonstituering kan licensalternativet hanteras likadant som den registrerade produkten och svensk produktresumé för Aciclovir Pfizer kan användas som referens vid hantering.

Relevanta delar av orginalpreparatets och licenspreparatets produktresuméer har jämförts av apotekare på Läkemedelsinformationscentralen (Lili),. En sammanställning kan skickas vid förfrågan.

Övrigt

Länk till Spädningsinsschema

Källa

ApoEx, 2024-04-15

Läkemedelsverket, 2024-04-15

Relaterade länkar