vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Niferex, 30 mg/ml, orala droppar, tillverkning upphör

Uppdaterad information 204-01-26:
Tillverkningen av Niferex upphör och preparatet utgår.
Läkemedelsverket har beslutat om ett särskilt tillstånd som medger att apotek får expediera recept på licensläkemedel innehållande järn(II)glycinsulfat i läkemedelsformen orala droppar när en generell licens finns beviljad. Beslutet gäller till och med den 10 oktober 2024.

Uppdaterad information 2024-01-18:
En regionövergripande licens på Glutaferro orala droppar är nu beviljad. Tidigare licensalternativ är restnoterat.

Läkemedel

Niferex, (järn(II) glycinsulfat), 30 mg/ml, orala droppar, lösning, 30 ml

Förväntad tillgänglighet

Tillverkningen av Niferex orala droppar upphör. För mer information se Läkemedelsverkets brev till hälso och sjukvårdspersonal 2024-01-15: Niferex 30 mg/ml orala droppar- meddelande om att tillverkningen upphör Länk till annan webbplats.

Hantering

Hantering på vårdenhet

Vårdenheter rekommenderas att se över sina bassortiment och vid behov ersätta med alternativt läkemedel.

För patienter med recept

Läkemedel kan finnas på lager hos öppenvårdsapoteken. För aktuella lagersaldon, se Fass.se för respektive läkemedel och styrka.

Behandlingsalternativ

Varje vårdverksamhet måste ta ställning till vilket eventuellt behandlingsalternativ som passar deras respektive verksamhet.

Inga generiska läkemedel är tillgängliga. Niferex i annan beredningsform är tillgänglig.

  • Niferex, (järn(II) glycinsulfat, 100 mg, enterokapsel

Licensalternativ

ApoEx rekommenderar följande alternativ:

Tidigare licensalternativ Niferex droppar är restnoterat. Istället har en ny regionövergripande licens för Glutaferro 170 mg/mL (motsvarande 30 mg/mL Fe2+) orala droppar, beviljats.

Glutaferro orala droppar innehåller 170 mg/mL järn(II)glycinsulfat vilket motsvarar järninnehållet i Niferex orala droppar (30 mg/mL Fe2+).
Doseringen av Glutaferro blir därför samma antal droppar som för Niferex.
Observera att Glutaferro flaskan saknar droppinsats. Ordination bör därmed anges i ml, för mer information se ePed Länk till annan webbplats. .

  • Glutaferro, 170 mg/ml (motsvarar 30 mg/mlFe2+), orala droppar
    Tillståndsinnehavare: MEDIX
    Referensnummer: 2024 700 730

Vid rekvisition

Regionövergripande generell licens är nu godkänd och beställning av licensläkemedlet kan därmed göras utan att enheten har en egen licens.

Vid recept

En regionövergripande generell licens är nu godkänd. Läkemedelsverket har beslutat om ett särskilt tillstånd Länk till annan webbplats. som medger att apotek får expediera recept på licensläkemedel innehållande järn(II)glycinsulfat i läkemedelsformen orala droppar när en generell licens finns beviljad. Beslutet gäller till och med den 01-10-2024.
För att skriva recept på licensalternativet sök "Icke godkända läkemedel".
På receptet bör referensnummer till regionens generella licens anges: 2024 700 730.

Källa

ApoEx 2024-01-18

Läkemedelsverket, 2024-01-26