vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Actilyse, 2 mg, pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning, är restnoterat

Restnotering pågår.

Läkemedel

Actilyse, (alteplas) 2 mg, pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning, 5 x 2 milligram injektionsflaska varunummer: 387675

Förväntad tillgänglighet

Restnotering pågår. Preliminärt åter från 2024-12-31 För aktuell prognos, se ”Visa tillgänglig information från Läkemedelsverket” på Fass.se. Länk till annan webbplats.

Hantering/Behandlingsalternativ

Actilyse i styrkan 2 mg är godkänd för trombolytisk behandling av ockluderade centrala venkatetrar inklusive dialyskatetrar. Läkemedlet används även som trombosskydd, ”kateterlås”, i CVK.

Följande alternativ kan övervägas:

  • TauroLock med urokinas (som kateterlås, profylax mot ocklusion)
  • Alternativa kateterlås baserade på heparin eller citrat

Observera:

  • Användning av Actilyse i styrkorna 10 mg, 20 mg och 50 mg bör vara sparsam och endast på godkända indikationer (hjärtinfarkt, ischemisk stroke och lungemboli) utifrån väntad brist även på dessa styrkor.
  • Ytterligare information om prioriteringar avseende användning av Actilyse finns publicerade på Nationell samverkansgrupp läkemedel och medicinteknik, NAG LOK:s sida på janusinfo.se Länk till annan webbplats..

Rekommendation för hantering av restsituation för Actilyse (alteplas) 2 mg Länk till annan webbplats.n.

 

Källa

Läkemedelsverket, 2023-07-04


Relaterade länkar