vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Kontrollavgifter

Region Östergötland har upphandlat Securitas för parkeringsövervakning på regionens egenägda mark. Vid eventuell felparkering utfärdar Securitas kontrollavgift (i vardagligt tal också kallat parkeringsböter) enligt Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering.

Hur mycket det kostar att parkera fel beror på förseelsens allvarlighetsgrad samt i vilken kommun du befinner dig.

I Linköping, Norrköping, samt Motala (t.ex. på Universitetssjukhuset, Vrinnevisjukhuset, eller Lasarettet i Motala m.fl) gäller följande taxor:

400 kr:

 • Om giltig parkeringsbiljett saknas
 • Om parkeringsbiljetten eller parkeringstiden har gått ut
 • Om parkering har pågått längre än vad som är tillåtet enligt skylt
 • Vid parkering utanför markerad plats
 • Vid parkering på plats avsedd för ett särskilt fordonsslag
 • Vid parkering på en förhyrd plats utan giltigt tillstånd

700 kr:

 • Vid parkering på plats reserverad för rörelsehindrad, utan giltigt PRH-tillstånd
 • Vid parkering där parkeringsförbud råder

I Finspång (t.ex. på vårdcentrum Finspång) gäller följande taxor:

250 kr:

 • Om giltig parkeringsbiljett saknas
 • Om parkeringsbiljetten eller parkeringstiden har gått ut
 • Om parkering har pågått längre än vad som är tillåtet enligt skylt
 • Vid parkering utanför markerad plats
 • Vid parkering på plats avsedd för ett särskilt fordonsslag
 • Vid parkering på en förhyrd plats utan giltigt tillstånd

400 kr:

 • Vid parkering på plats reserverad för rörelsehindrad, utan giltigt PRH-tillstånd
 • Vid parkering där parkeringsförbud råder

Observera att ovanstående endast gäller på Region Östergötlands egenägda mark såsom vid sjukhusen, eller på platser där regionen hyr in ett parkeringsområde. Regionen bedriver även verksamhet i inhyrda lokaler och då är det istället fastighetsägaren/hyresvärden som ansvarar för att eventuell parkeringsövervakning utförs.

Vid infarten till ett parkeringsområde ska det framgå vem som sköter parkeringsövervakningen samt telefonnummer till denne.

Relaterad information

Kontakta Securitas för att informera om en felparkerad bil:

Telefon: 010-470 10 30