vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Utbildning för handledare

För att säkerställa kvaliteten under VFU är det viktigt att utsedda handledare och VFU-ansvariga läkare har en grundutbildning inom området.

Vid Linköpings universitet finns kurser som ger högskolepoäng. Genom kurserna ges kunskap bland annat om PBL som är den pedagogiska modell som används vid Medicinska fakulteten vid LiU, bedömningsprocesser, modeller för handledning samt återkoppling.

Huvudhandledare i regionen ska för uppdraget ha genomfört minst 1,5 hp-kursen eller motsvarande.

Kompetensutveckling för handledare inom vårdprogrammen anordnas av kliniska adjunkter i Region Östergötland. Anmälan sker via Kompetensportalen Länk till annan webbplats..

LiU ansvarar för att ta fram utbildningar för VFU-ansvariga läkare, anmälan sker via Kompetensportalen Länk till annan webbplats.. VFU-studierektor anordnar även egna utbildningar inom regionen, information och anmälan finns i Kompetensportalen. Varje år genomförs en workshop för alla VFU-ansvariga läkare.

På sidan med pedagogiska verktyg finns tips och inspiration till dig som tar hand om morgondagens kollegor under deras VFU.