vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Digital föreläsning i samverkan med stiftelsen 1000 Möjligheter — Våld i unga relationer

Digitalt via Zoom

Barnskyddsteam Region Östergötland välkomnar till en digital föreläsning på temat "Våld i unga relationer", med Karin Johansson, psykolog från stiftelsen 1000 Möjligheter.

Martin börjar inte slå när han är 45! Hans beteende kring makt och kontroll börjar långt tidigare. Mäns våld mot kvinnor börjar med killars våld mot tjejer. Om Martin skulle uppleva omedelbara konsekvenser av sitt brottsliga beteende när han vid 14 års ålder börjar trakassera sin flickvän med hot på sms eller när han vid 16 års ålder slår och begår sexuella övergrepp på henne skulle vi kunna förebygga mäns våld mot kvinnor och skydda unga tjejer från att bli utsatta.

Föreläsare Karin Johansson, psykolog från stiftelsen 1000 möjligheter kommer berätta mer om våld i unga relationer. Det är avgörande att de som blir utsatta och de som utsätter får hjälp så tidigt som möjligt.

Stiftelsen 1000 Möjligheter består av Ungarelationer.se och Ellencentret. Ungarelationer.se hjälper unga mellan 15 och 20 som blir eller har blivit utsatta för någon form av våld i sin partnerrelation.

Anmälan och frågor

Vi önskar få din anmälan senast den 5 april.

Mejla din anmälan till: Barnskyddsteam@regionostergotland.se

Relaterad information

Exempel text...