vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Remittentinformation bild- och funktionsmedicin

Här finns information om ansvar och riktlinjer för dig som remittent.

Du som remittent ansvarar för:

  • att använda gällande riktlinjer
  • att ta fram viktiga underlag från eventuella tidigare relevanta undersökningar. Detta för att undvika onödiga exponeringar i de fall den information som man önskar få ut av tidigare exponeringarna
  • att ange om patienten är gravid. Om det inte kan uteslutas att den som ska exponeras är gravid, ska det vid berättigandebedömningen tas hänsyn till den förväntade stråldosen till fostret och hur brådskande undersökningen är.
  • att ange om patienten ammar i de fall remissen gäller nuklearmedicinska undersökningar inklusive PET. En del radiofarmaka som används vid dessa undersökningar tas upp i bröstmjölken.

Inom strålbehandlingsverksamhet är riktlinjer för remittenter inget krav.

Remisshantering på Röntgenklinikerna i Östergötland

Vid önskemål om ändring av remiss

Om ändringen är av medicinsk karaktär - skriv ny remiss samt ange först i remisstexten "Denna remiss ersätter tidigare skickad remiss". Denna information är nödvändig för att röntgenkliniken ska se vilken remiss som är aktuell.

Om endast ändringen är av administrativ karaktär - ta telefonkontakt med respektive röntgenklinik.

Vid makulering av remiss

Ta kontakt med respektive röntgenklinik/enhet.

 

 

Röntgenkliniken Linköping

 

 

 

Mammografienheten

 

386 44 koordinator

ombokning akuta undersökningar dygnet runt

327 75 koordinator

övriga ärenden dygnet runt

 

327 82 vårdadministratör

Kardiologiska kliniken Linköping

PCI-enheten

327 48 vårdadministratör

342 29 vårdadministratör

Röntgenkliniken Motala

475 32, 47 067 vårdadministratör

473 55, 475 62 bokningspersonal

472 29 jourtid


Röntgenkliniken Norrköping

437 60, 437 74 vårdadministratör

437 44 DT-bokning

437 78 MR-bokning

437 65 jourtid

Information om undersökningar på Röntgenklinikerna i Östergötland

För dig som remitterar patienter till röntgenundersökningar finns länkar till en e-utbildning på den här sidan.

Bildmetodbok

Denna metodbok är tänkt att vara ett stöd vid skrivandet av röntgenremisser gällande konventionella skelettundersökningar. Bilderna visar vad som innefattas på önskad undersökning.

Bildmetodbok Pdf, 167.2 kB.

Lungscintigrafi

Nuklear

Viktigt att tänka på inför undersökning

Smitta

Vid smittförande patient är det mycket viktigt med information på remissen då medarbetare på mottagande klinik inte automatiskt ser information i Cosmic.

Tolkbehov

Vid tolkbehov är det viktigt att ni på remissen skriver om patienten behöver tolk och till vilket språk. Vid våra provokationsundersökningar är det extra viktigt med auktoriserad tolk och ej lämpligt med anhörig som tolk, detta med tanke på patientsäkerheten.

Svårt sjuk patient

Remitterande enhet ska bedöma om patienten har behov av medföljande vårdpersonal för tillsyn till mottagande klinik. Se vidare i dokumentet Transport av svårt sjuk patient Länk till annan webbplats..

Funktionsnedsättning

Det är viktigt att det framgår om patienten har en funktionsnedsättning eller om patienten behöver hjälp med förflyttningar. På så sätt kan vi förbereda så att undersökningen blir så bra som möjligt.