vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Janusmed riskprofil nu tillgänglig för alla

Janusmed riskprofil är nu nationellt tillgänglig utan att några inloggningsuppgifter krävs.

Janusmed riskprofil Länk till annan webbplats. är nu nationellt tillgänglig utan att några inloggningsuppgifter krävs. Janusmed riskprofil är en kompletterande källa till Janusmed interaktioner och Janusmed njurfunktion och varnar för risker av vanliga eller allvarliga biverkningar när läkemedel förstärker varandras effekter. För störst nytta rekommenderas Janusmed riskprofil användarhandledning Länk till annan webbplats..

En utbildning har också tagits fram om Janusmed interaktioner och Janusmed riskprofil och hur de kompletterar varandra. E-utbildningen Janusmed interaktioner & Janusmed riskprofil Länk till annan webbplats. hittas på Kompetensportalen och vänder sig till läkare, sjuksköterskor och farmaceuter som ordinerar läkemedel och/eller genomför läkemedelsgenomgångar och tar cirka 30-60 minuter att genomföra.

Janusmed

Riskbedömningarna i Janusmed riskprofil baseras på substansernas farmakologiska egenskaper och varje substans värderas utifrån dess farmakologiska effekt avseende bl.a. antikolinerga effekter, sedering och blödningsbenägenhet.

Den nationella tillgängligheten möjliggörs genom att källan (tillsammans med Blandbarhetsdatabasen Länk till annan webbplats. och Krossningsdatabasen Länk till annan webbplats.) sedan hösten 2022 inkluderats i Sil (Svenska informationstjänster för läkemedel) och innebär att det nu finns möjlighet för journalleverantörerna att implementera källorna direkt i journalsystemen.