vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Rosacea

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

KSH97-P, 2015, förslag:

 • L719P Annan rosacea

ICD-10-SE, 2023, förslag:

 • L71.1 Rhinophyma
 • L71.9 Rosacea, ospecificerad
 • L71.8 Annan rosacea

Vårdnivå, samverkan och remissrutiner

Vårdnivå och samverkan

Tillägg Östergötland

Primärvård

Rosacea bör i första hand handläggas inom primärvården.

Specialistsjukvård

Remiss till hudklinik vid oklar diagnos eller otillräcklig effekt av behandling.

Rhinophyma remitteras i första hand från alla länsdelar till Hudkliniken US för ställningstagande till koldioxidlaserbehandling, helst med bifogad bild.

Om hälsotillståndet

Förekomst

Rosacea är en vanlig ansiktsdermatos hos medelålders och äldre personer.

Orsaker

 • Etiologin är oklar.
 • Hereditär faktor finns, men patogenesen är oklar.

Utredning

Symtom

 • Hudsymtomen är vaskulära (flush, rodnad, telangiektasier) eller inflammatoriska (papler och pustler).
 • Ögonsymtom kan förekomma (blefarit, konjunktivit eller keratit).

Status

 • Rodnad hud, vidgade ytliga blodkärl och papulopustulösa förändringar utan komedoner.
 • Lokalisation främst på näsa, kinder, haka och panna.
 • Vävnadsförtjockning och hyperplasi av talgkörtlar (framförallt rinofyma).

Handläggning vid utredning

 • Diagnos ställs i regel kliniskt utifrån symtom, status och anamnes.
 • PAD underlättar sällan för att ställa diagnos.

Differentialdiagnoser

 • Akne – har komedoner.
 • Perioral dermatit – små rodnade papler runt mun och ibland ögon.
 • Seborroiskt eksem – saknar pustler, fjällar mer, lokaliserat i hårbotten, ögonbryn och nasolabialt.
 • SLE – fjärilserytem, har ej pustler, ovanligt.

Behandling

Handläggning vid behandling

 • Ge råd om egenvård.
 • Informera om recidiv.
 • Topikal läkemedelsbehandling kan behövas, eventuellt med tillägg av perorala läkemedel.
 • Vid utebliven effekt av antibiotika och lokalbehandling, uttalade telangiektasier eller rinofyma bör bedömning av hudläkare övervägas.

Egenvård

Ge råd till patienten om att

 • undvika försämrande faktorer som sol, temperaturväxling, lokala steroider och kärlvidgande ämnen som alkohol och starka kryddor
 • använda UV-skydd
 • rosaceahuden är ofta känslig och patienten får prova vilka kosmetika och mjukgörare som fungerar.

Behandlingsval

Läkemedelsbehandling

Topikal behandling kan svida och irritera i början, råd patienten att börja försiktigt och trappa upp.

Papler och pustler

Lindrig till medelsvår rosacea:

 • I första hand – azaleinsyra.
 • I andra hand – annan lokalbehandling.

Medelsvår till svår rosacea:

 • I första hand – ivermektin.
 • I andra hand – om lokalbehandling inte är tillräcklig, tillägg av peroral tetracyklin, dosering som vid akne.
 • Erytromycin – endast då tetracyklin är kontraindicerat.

Erytem och flush

 • Erytem och flushattacker är ofta mycket svårbehandlade.
 • Propranolol kan provas mot flush.
 • Erytem kan dämpas med kombination av lokal och per oral behandling.
 • Topikal brimonidin kan provas men många kan uppleva en försämring.

Ögon

 • Lindriga besvär – rekommendera tårsubstitut som vid torra ögon.
 • Uttalade besvär – konsultera ögonläkare.

Uppföljning

Utvärdera läkemedelsbehandlingen efter 2–3 månader.

Komplikationer

Komplikationer

Många upplever sjukdomen som mycket kosmetiskt besvärande.

Patientmedverkan och kommunikation

Stöd och information för patient och närstående

Om innehållet

Nationellt innehåll

Godkänt: 2020-05-01

Godkänt av: Nationellt programområde hud- och könssjukdomar

Regionalt innehåll

Godkänt: 2021-02-18

Godkänt av: Region Östergötland

Hitta på sidan