vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Pityriasis versicolor

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

KSH97-P, 2015, förslag:

 • B360 Pityriasis versicolor

ICD-10-SE, 2023, förslag:

 • B36.0 Pityriasis versicolor

Vårdnivå, samverkan och remissrutiner

Vårdnivå och samverkan

Tillägg Östergötland

Primärvård

Pityriasis versicolor bör tas hand om i Primärvården.

Om hälsotillståndet

Förekomst

 • Prevalensen är cirka 2 %.
 • Vanligast förekommande hos unga vuxna.
 • 60 % får recidiv inom ett år.

Orsaker

Pityriasis versicolor (eller tinea versicolor) orsakas av Malassezia furfur, en jästsvamp som tillhör normalfloran, i kombination med predisponerande faktorer. Pityriasis versicolor smittar inte.

Riskfaktorer

 • Hög temperatur och hög luftfuktighet
 • Ärftlig predisposition
 • Seborré, mjäll, seborroiskt eksem
 • Riklig svettning

Utredning

Symtom

 • Multipla, välavgränsade, konfluerande, ovala ibland lätt fjällande fläckar
 • Färg beror på hudtyp – vid mörk hudtyp eller solbränd hud ses hypopigmentering och vid ljus hudtyp är färgen brungul till ljusröd
 • Ofta lokaliserad på hals och bål, ibland proximala extremiteter
 • Lätt klåda kan förekomma

Status

 • Inspektera huden.
 • Skrapning med träpinne kan ge hyvelspånsfjäll.

Handläggning vid utredning

 • Ofta räcker klinisk bild.
 • Odling är sällan meningsfull.

Differentialdiagnoser

 • Vitiligo – aldrig fjällning
 • Pityriasis alba – hypopigmenterat eksem
 • Seborroiskt eksem

Behandling

Handläggning vid behandling

 • Ge råd om egenvård.
 • Peroral behandling rekommenderas endast i undantagsfall vid utbredda utslag som inte svarar på lokalbehandling.
 • Informera om att ljusa fläckar blir normalfärgade först efter förnyad solning eller efter flera månader.

Egenvård

 • Lokalbehandling med antimykotisk schampo, lösning eller kräm.
 • Behandla hela bålen, hals, armar och lår även om det bara är ett fåtal fläckar.
 • Återfall kan förebyggas genom underhållsbehandling, ofta under flera månader.

Uppföljning

Uppföljning behövs sällan. Recidiv kan vanligen egenbehandlas.

Komplikationer

Komplikationer

Pigmentförändringarna kvarstår flera månader efter behandling.

Patientmedverkan och kommunikation

Stöd och information för patient och närstående

Om innehållet

Nationellt innehåll

Godkänt: 2020-05-06

Godkänt av: Nationellt programområde hud- och könssjukdomar

Regionalt innehåll

Godkänt: 2020-10-08

Godkänt av: Region Östergötland

Hitta på sidan