vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Nedsatt lukt- och smaksinne

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

ICD-10-SE, 2023, förslag:

 • R43.8 Andra och ospecificerade rubbningar av lukt och smak
 • R43.1 Parosmi
 • R43.0 Anosmi
 • R43.2 Parageusi

Vårdnivå, samverkan och remissrutiner

Vårdnivå och samverkan

Tillägg Östergötland

Primärvård

Anamnes, status och diagnos, behandling med uppföljning. Nedsatt lukt- och smaksinne efter Covid exspektans upp till 1 år. Doftstimulering rekommenderas.

Specialistsjukvård

 • Posttraumatisk anosmia.
 • Vid snabbt progredierande symtom, ihållande smärta eller avsaknad behandlingseffekt.

Vid remiss till specialist överväg DT-sinus.

Om hälsotillståndet

Lukt och smak är väl sammankopplade. Det som uppfattas som smak förmedlas till stor del via luktsinnet. För att fungera normalt behöver både lukt- och smaksinne anfuktade slemhinnor.

Luktsinnet förmedlas från luktcellerna i näsan via olfactoriusnerven (N I) till hjärnan. Smaksinnet förmedlas från tungans främre 2/3 via chorda tympani (N VII) och den bakre tredjedelen av glossopharyngeusnerven (N IX).

Definition

 • Hyposmi – nedsatt luktsinne
 • Anosmi – avsaknad av luktsinne
 • Hypogeusi – nedsatt smaksinne
 • Ageusi – avsaknad av smaksinne

Orsaker

Orsakerna kan ge förlust av eller nedsatt lukt- eller smaksinne och vara övergående eller irreversibla.

Orsaker till hyposmi och anosmi

 • Virus – influensa, herpes simplex, covid-19
 • Lokalt i näsa – slemhinnesvullnad (allergi, rinit, sinuit, näspolyper), tumör
 • Läkemedel – biverkan eller överkonsumtion (nässpray, näsdroppar)
 • Rökning
 • Ökad ålder
 • Endokrina/metaboliska – diabetes, hypogonadism, binjurebarkinsufficiens, njursvikt, näringsbrist
 • Intracerebrala – tumör, trauma (skada på nervus olfactorius, N I), epilepsi, MS, Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom.

Orsaker till hypogeusi och ageusi

 • Ökad ålder – neuronalt eller genom försämrad salivproduktion
 • Läkemedelsbiverkan
 • Strålning – mot huvud eller hals

Utredning

Anamnes

 • Debut – akut, långsam
 • Förlopp – fluktuerande, konstant
 • Andra sjukdomar
 • Aktuella läkemedel

Status

 • Munhåla – slemhinna och tunga
 • Näsa – svullen eller rodnad slemhinna, näspolypos
 • Undersök om möjligt näshåla efter avsvällning (näsdroppar/nafazolin).
 • Kranialnervstatus rekommenderas vid misstanke om intracerebral tumör eller nervskada.

Provtagningar

Laboratorieprover

Ta prover utifrån misstänkt bakomliggande orsak, beakta särskilt vitamin B12-brist och diabetes.

Behandling

Handläggning vid behandling

 • Ge allmänna råd.
 • Gör en läkemedelsgenomgång.
 • Specifik behandling beror på orsak.
 • Starkt nedsatt lukt- och smaksinne kan i vissa yrken omöjliggöra fortsatt yrkesutövning.

Allmänna råd

Ge råd om att:

 • sluta röka
 • undvika överkonsumtion av avsvällande nässpray
 • skölja näsa med saltvatten i kanna eller spruta
 • prova näsoljedroppar
 • fukta munslemhinnan med munfuktande gel eller matolja vid salivbrist.

Patientmedverkan och kommunikation

Stöd och information för patient och närstående

Om innehållet

Nationellt innehåll

Godkänt: 2020-08-13

Godkänt av: Nationellt programområde öron-, näsa-, halssjukdomar

Regionalt innehåll

Godkänt: 2021-03-17

Godkänt av: Region Östergötland

Hitta på sidan