vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Den här sidan innehåller inte den senaste versionen av kunskapsstödet. För att läsa den uppdaterade versionen, gå till 1177 för vårdpersonal:

Hyperprolaktinemi (vardpersonal.1177.se) Länk till annan webbplats.

Hyperprolaktinemi

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

KSH97-P, 2015, förslag:

 • E23-P Sjukdom i hypofysen

ICD-10-SE, 2023, förslag:

 • E22.1 Hyperprolaktinemi

Vårdnivå, samverkan och remissrutiner

Vårdnivå och samverkan

Tillägg Östergötland

Primärvård

Initial utredning inom primärvården, anamnes, enkel provtagning, eventuell utsättning av prolaktinfrisättande läkemedel (östrogen preparat, antidepressiva, neuroleptika, opiater, bröstimplantat, läkemedel mot prostatacancer, antimimetika tex Primperan) och uppföljning efter det.

Vid fortsatt förhöjt prolaktin remiss till specialistklinik. Remiss till endokrinolog vid misstanke om hypofystumör.

Specialistsjukvård

Vidare utredning, behandling och uppföljning via specialistklinik.

Omfattning av kunskapsstödet

Den här rekommendationen beskriver olika orsaker till förhöjt prolaktin i blodet.

Om hälsotillståndet

Definition

Hyperprolaktinemi innebär att prolaktinvärdet i blodet är högre än angivet referensvärde. Kvinnor i fertil ålder har normalt högre nivåer än äldre kvinnor och män.

Förekomst

 • Prevalensen av hyperprolaktinemi är 350 patienter per miljon invånare.
 • Incidensen är av hyperprolaktinemi 22 nya fall per miljon och år.

Orsaker

Prolaktin bildas i hypofysen och överproduktion ger hyperprolaktinemi. Hyperprolaktinemi kan ha olika orsaker.

Fysiologiska orsaker

 • Graviditet, amning
 • Stress
 • Träning, samlag

Patologiska orsaker

 • Prolaktinom – vanligaste hormonproducerande tumören, vanligare hos kvinnor än hos män
 • Uttalad primär hypotyreos
 • Annan patologisk process i hypofys- och hypothalamusregionen

Orsaker med systempåverkan

 • Polycystiskt ovariesyndrom
 • Kronisk njursvikt, levercirrhos
 • Bröstkorgstrauma eller kirurgi
 • Epileptiska anfall
 • Strålning mot huvudet

Läkemedelsutlösta orsaker

 • antihistaminer
 • antihypertensiva
 • antidepressiva, neuroleptika
 • antiepileptika
 • kolinergika, dopaminantagonister, dopaminsynteshämmare
 • östrogenpreparat
 • opioider 
 • anestesiläkemedel

Utredning

Symtom

 • Nedsatt libido, infertilitet
 • Galaktorré – vanligare hos kvinnor
 • Kvinnor – premenopausal menstruationsstörning
 • Män – impotens, gynekomasti
 • Synfältspåverkan, synrubbning och huvudvärk kan förekomma vid tumör

Anamnes

 • Symtom – debut, duration, förlopp
 • Aktuella läkemedel
 • Tidigare och nuvarande sjukdomar

Status

 • Status utifrån symtom
 • Synfältsundersökning är viktig

Provtagningar

Laboratorieprover

 • Prolaktin – tas fastande, minst 3 timmar efter uppvaknande
 • TSH, T4
 • Överväg kontroll av njur- och leverfunktion och graviditetstest 
 • Överväg FSH (postmenopausala kvinnor) och testosteron (män)
 • Överväg ytterligare prover utifrån misstänkt bakomliggande orsak.
Tolkning av prolaktin

Eftersom prolaktin påverkas av olika faktorer rekommenderas nytt prov vid patologiskt värde.

 • Vid prolaktin > 250 ug/L (ca 5000 mU/L) är prolaktinom en trolig orsak.
 • Vid lägre nivåer måste andra tillstånd övervägas.
 • Läkemedelsutlöst hyperprolaktinemi kan ge nivåer upp mot 100 ug/L (ca 2000 mU/L). 

Behandling

Handläggning vid behandling

Vid misstänkt läkemedelsinducerat tillstånd rekommenderas utsättning av aktuellt läkemedel om möjligt samt därefter en omkontroll av prolaktin.

Övriga orsaker till hyperprolaktinemi behandlas främst inom specialiserad vård.

Komplikationer

Komplikationer

En obehandlad hyperprolaktinemi under lång tid kan medföra:

 • infertilitet
 • osteoporos.

Om innehållet

Nationellt innehåll

Godkänt:

2020-10-02

Regionalt innehåll

Godkänt:

2020-12-21

Godkänt av:

Region Östergötland

Hitta på sidan