vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Herpes zoster oftalmicus

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

KSH97-P, 2015, förslag:

 • B02- Bältros UNS

ICD-10-SE, 2023, förslag:

 • B02.3 Bältros med ögonkomplikationer
 • B02.9 Bältros utan komplikation

Vårdnivå, samverkan och remissrutiner

Vårdnivå och samverkan

Tillägg Östergötland

Primärvård

Primär bedömning. Om patienten inte har några besvär från ögat och heller inga utslag på nästippen behöver remiss inte skickas till ögonläkare. Uppmana istället patienten att höra av sig om ögonbesvär tillstöter. Om mindre än 72 timmar sedan debuten av utslag – sätt in systemisk antiviral behandling så är även ögat täcks av behandlingen, så är det mindre risk att utveckla keratit och inte lika akut att skicka.

Specialistsjukvård

Vidare bedömning av patient med ögonbesvär, ögonrodnad och synnedsättning, utslag på nästipp eller ögonlock.

Omfattning av kunskapsstödet

Den här rekommendationen avser bältros vid eller i ett öga. För bältros på andra delar av kroppen finns specifik rekommendation.

Om hälsotillståndet

Definition

Herpes zoster oftalmicus är bältros som engagerar trigeminusnervens översta gren, n oftalmicus.

Förekomst

Cirka 20 % av befolkningen drabbas av bältros. Enstaka personer får bältros upprepade gånger. Herpes zoster oftalmicus utgör 10 % av all bältros.

Orsaker

Bältros orsakas av en reaktivering av varicella zoster-virus i sensoriska nervganglier. Insjuknandet förutsätter att patienten har haft en primär varicellainfektion (vattkoppor).

Riskfaktorer

Riskfaktorer för herpes zoster är:

 • hög ålder
 • nedsatt immunförsvar.

Utredning

Symtom

 • Debut – sjukdomskänsla och ensidig smärta kring öga, näsa, panna, tinning eller skalp
 • Förlopp – tillkomst av hudutslag och ögonsymtom
 • Hudutslag – kring öga, näsa, panna, tinning eller skalp
 • Smärta – i eller bakom öga
 • Ögon – ljuskänslighet, synpåverkan

Hudutslag på näsa utgör ökad risk för ögonpåverkan.

Anamnes

 • Tidigare vattkoppor och herpes zoster
 • Riskfaktorer

Status

 • Allmäntillstånd
 • Hud – gruppvisa utslag med blåsor, krustor och rodnad
 • Ögon – eventuellt blandinjektion, engagemang av kornea med färgupptag, ljusväg, tryckstegring
 • Ögonlock – svullnad
 • Synskärpa – ofta synnedsättning

Handläggning vid utredning

 • Herpes zoster oftalmicus är en klinisk diagnos.
 • Utslag på näsa utgör ökad risk för ögonpåverkan.
 • I vissa fall vid oklar diagnos kan laboratorieprov behövas. Behandling ges direkt, utan att invänta svar.

Provtagningar

Laboratorieprover

För att påvisa varicella-zostervirus tas blåsbottenskrap.

Differentialdiagnoser

 • Impetigo
 • Herpes simplex

Behandling

Handläggning vid behandling

Behandla med antiviralt läkemedel, även om det gått mer än 72 timmar från debut av utslag.

 • Vid misstänkt ögonengagemang – starta behandlingen omedelbart och samråd med ögonläkare för uppföljning.
 • Vid avsaknad av ögonengagemang – informera patienten om att bör höra av sig vid nya symtom på näsa eller i öga, även vid inledd behandling.
 • Vid immunsuppression – kontakta specialiserad vård, mer skyndsam handläggning kan behövas.

Komplikationer

Komplikationer

 • Sekundär bakteriell keratit
 • Uveit
 • Nedsatt korneal sensibilitet, som kan ge kroniska kornealsår
 • Sekundärglaukom
 • Orbital inflammation
 • Akut retinal nekros
 • Postherpetisk neuralgi

Patientmedverkan och kommunikation

Stöd och information för patient och närstående

Om innehållet

Nationellt innehåll

Godkänt:

2021-05-03

Regionalt innehåll

Godkänt:

2021-05-11

Godkänt av:

Region Östergötland

Hitta på sidan