vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Diabetesretinopati

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

KSH97-P, 2015, förslag:

 • E118P Diabetes mellitus typ 2, med komplikationer
 • E119 Diabetes mellitus typ 2, utan komplikationer

ICD-10-SE, 2023, förslag:

 • E11.3 Diabetes mellitus typ 2 - med ögonkomplikationer
 • E11.9 Diabetes mellitus typ 2 - utan komplikationer

Vårdnivå, samverkan och remissrutiner

Vårdnivå och samverkan

Tillägg Östergötland

Primärvård

Primärvården bokar in för ögonbottenfotografering enligt lokala riktlinjer.

Specialistsjukvård

Patient med retinopati följs upp på ögonkliniken av sköterska eller läkare beroende på allvarlighetsgrad. Diabetesintyget skrivs alltid av mottagningen som behandlar patientens diabetes.

Ögonkliniken skriver intyg om synfunktion om:

 • Patienten har proliferativ retinopati,
 • Genomgången laserbehandling av retinopati,
 • Signifikant makulaödem,
 • Annan ögonsjukdom eller om ögonbottenfoto inger misstanke om ögonsjukdom.

Om hälsotillståndet

Definition

Diabetesretinopati är en progredierande komplikation till diabetes och kan orsaka olika synproblem, i värsta fall blindhet.

Stadieindelning:

 • ingen retinopati
 • lätt eller mild retinopati
 • måttlig retinopati
 • allvarlig icke-proliferativ retinopati
 • proliferativ retinopati.

Riskfaktorer

 • Dålig metabol kontroll
 • Snabb sänkning av HbA1c
 • Lång sjukdomsduration
 • Högt blodtryck
 • Rökning
 • Mikroalbuminuri

Utredning

Symtom

Ibland förekommer synpåverkan.

Anamnes

 • Riskfaktorer
 • Upplevelse av synförsämring
 • Förekomst av diabeteskontroller

Status

 • Blodtryck
 • Överväg synskärpa

Handläggning vid utredning

Vid diabetes rekommenderas regelbunden fotografering och bedömning av ögonbottnarna via specialiserad vård.

Provtagningar

Laboratorieprover

HbA1c bör finnas tillgängligt för specialiserad vård för adekvat riskbedömning.

Behandling

Handläggning vid behandling

 • Ge råd om rökstopp och fysisk aktivitet.
 • Optimera behandling av blodsocker, blodtryck och blodfetter.

I vissa fall krävs intraokulär läkemedelsinjektion, laserbehandling eller operation, via specialiserad vård.

Försäkringsmedicin och intyg

Intyg

Körkortsintyg

Tidigare har Transportstyrelsen begärt av personer med diabetes att de ska skicka in synintyg tillsammans med varje läkarintyg om diabetes. Det kravet har nu tagits bort från föreskrifternas kapitel om diabetes. Om och hur ofta du behöver lämna synintyg prövas istället utifrån reglerna om synfunktionerna.

Intyg kan i vissa fall utföras i primärvården, förutsatt att vissa kriterier uppfylls. I övriga fall bör körkortsintyg utfärdas via specialiserad vård.

Kvalitetsuppföljning

Kvalitetsregister

Patientmedverkan och kommunikation

Stöd och information för patient och närstående

Om innehållet

Nationellt innehåll

Godkänt:

2021-05-11

Regionalt innehåll

Godkänt:

2021-08-13

Godkänt av:

Region Östergötland

Hitta på sidan