vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Bäckenbottensmärtsyndrom hos man, kroniskt

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

KSH97-P, 2015, förslag:

 • N50-P Annan sjukdom i de manliga könsorganen

ICD-10-SE, 2023, förslag:

 • N50.8F Kroniskt bäckenbottensmärtsyndrom hos man

Vårdnivå, samverkan och remissrutiner

Vårdnivå och samverkan

Tillägg Östergötland

Primärvård

Handläggs huvudsakligen i primärvården. Basal utredning innefattar uteslutande av infektion och malignitet. Basal utredning innefattar uteslutande av infektion och malignitet. Vid långdragna besvär symtomformulär LUTS samt DT urografi.

Specialistvård

Vid oklar diagnos, samt för att bekräfta diagnos vid täta recidiv och kraftiga besvär remiss till urolog.

Om hälsotillståndet

Kroniskt bäckenbottensmärtsyndrom förekommer hos män och benämndes tidigare kronisk ickebakteriell prostatit.

Definition

Kroniskt bäckenbottensmärtsyndrom definieras som smärta i bäckenbotten eller omgivande strukturer under minst tre månader de senaste sex månaderna utan annan uppenbar orsak som kan anses kunna förklara smärtan.

Förekomst

Bäckenbottensmärtsyndrom drabbar framförallt yngre och medelålders män. Mer än 90 % av alla patienter med symtom på prostatit har ett smärttillstånd utan påvisbar infektion eller inflammation i prostata. Därför bör tillståndet betecknas som bäckenbottensmärtsyndrom.

Orsaker

Orsaken är delvis oklar. Ofta uppkommer ett spänningstillstånd i bäckenbottenmuskulaturen, primärt eller sekundärt till patientens besvär. Smärtmekanismer som lokal och central sensitisering förekommer.

Utlösande faktorer

Nyligen genomförd cystoskopi, prostatabiopsi eller kateter kan utlösa symtom. Andra yttre faktorer som kan förvärra eller utlösa smärta är

 • kyla
 • långvarigt sittande (tryck)
 • stress.

Utredning

Symtom

 • Smärta i skov med vecko- till månadslånga besvär med stor interindividuell variation.
 • Ofta komplex symtombild.
 • Miktionsbesvär med tvingande trängningar, sveda, läckage, ibland nedsatt urinflöde.
 • Sexuella besvär med nedsatt lust, smärtsam ejakulation, erektil dysfunktion.

Smärta

 • Smärta i bäckenbotten.
 • Obehagskänsla perinealt eller suprapubiskt.
 • Ibland utstrålning mot skrotum, ljumske, rygg eller mage.

Anamnes

 • Symtom – debut, duration, förlopp, tidigare besvär.
 • Utlösande faktorer.
 • Psykiska besvär – eventuell påverkan på livskvalitet.
 • Andra sjukdomar.
 • Läkemedel.

Status

 • Allmäntillstånd.
 • Inspektion och palpation av yttre genitalier.
 • Per rektumpalpation av prostata och bäckenbottenmuskulatur (ömhet, spänd muskulatur).

Handläggning vid utredning

Symtomen kan likna prostatit men feber saknas och smärtan vid palpation är diffust spridd i perineum (ej endast lokaliserad i prostata). Eventuell utredning görs främst för att utesluta andra tänkbara differentialdiagnoser. Smärtanalys som vid långvarig smärta bör övervägas.

Diagnosen ställs ofta utifrån klinisk bild där följande talar för bäckenbottensmärtsyndrom:

 • Smärta i perineum, ofta utlöst eller försämrad av kyla.
 • Sveda vid miktion.
 • Urinträngningar.
 • Ejakulationssmärtor.

Provtagningar

Laboratorieprover

Urinsticka och urinodling rekommenderas vid utredning.

Undersökningar

Överväg tidsmiktion och kontroll av residualurin.

Differentialdiagnoser

 • Kronisk bakteriell prostatit.
 • Benign prostatahyperplasi.
 • Njursten.
 • Ländryggssjukdom.
 • Cancer i urinblåsa, urinvägar eller prostata.
 • Neurogen blåsrubbning på grund av exempelvis stroke, diabetes, MS.

Behandling

Handläggning vid behandling

 • Bedöm grad av smärta och om smärtan begränsar patientens tillvaro.
 • Ge råd om egenvård och patientutbildning med smärtförklaring.
 • Erbjud fysioterapi, psykologisk behandling och läkemedelsbehandling utifrån patientens behov.

Långvarig smärta bör behandlas sedvanligt, gärna med multimodala metoder.

Egenvård

 • Utlösande faktorer bör undvikas om möjligt.
 • Värme kan lindra, exempelvis genom varm klädsel på ben, varma bad, värmedyna, varmt klimat.

Behandlingsval

Fysioterapi

Fysisk aktivitet samt avslappning för bäckenbottenmuskulatur bör provas och utvärderas, gärna via fysioterapeut. Akupunktur kan ha effekt på individnivå.

Läkemedelsbehandling

 • I smärtlindrande syfte kan en kort kur med NSAID provas.
 • Långvarig smärta bör behandlas sedvanligt.

Om innehållet

Nationellt innehåll

Godkänt:

2021-11-30

Regionalt innehåll

Godkänt:

2022-02-28

Godkänt av:

Region Östergötland

Hitta på sidan