vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Ny metod för S-Angiotensin converting enzyme (ACE)

Från och med 2023-06-20 återinförs en metod för analys av serum-ACE med reagens från Bühlmann.

Fr o m 2023-06-20 återinförs en metod för analys av serum-ACE med reagens från Bühlmann. Den nya metoden ger något högre resultat (ca 15 %) jämfört med tidigare metod (MedicalSystem Biothechnology). Oförändrad analysfrekvens 1-2 ggr per vecka. Referensgränserna ändras enligt nedan.

Förhöjd aktivitet av S-ACE ses efter några veckor hos de flesta patienter med aktiv sarkoidos, men också vid en del andra granulomatösa sjukdomar såsom t ex tuberkulos. Samtidig behandling med kortikosteroider sänker ACE, vilket sannolikt även avspeglar behandlingseffekt. Om patienten står på ACE-hämmare ses sänkt aktivitet.

Skriv tabellbeskrivning här

Nya referensgränser


Barn <0,5 år

Referensintervall saknas

Barn 0,5-3 år

<1,1 µkat/L

Barn 4-13 år

<1,4 μkat/L

Pojkar 14-17 år

<1,4 μkat/L

Flickor 14-17 år

<1,1 μkat/L

Vuxna

<1,1 μkat/L

Eva Landberg, överläkare
Klinisk kemi Laboratoriemedicin, Diagnostikcentrum
Tel. 010-103 32 26
eva.landberg@regionostergotland.se

Malin Skala, metodansvarig
Laboratoriemedicin sjukhus US Laboratoriemedicin, Diagnostikcentrum
Tel. 010-103 32 15
malin.skala@regionostergotland.se