vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Viktigt se över lagernivåer av läkemedel i sommar

Inför sommaren har vårdverksamheten uppmanats att säkerställa att dagens rutiner på beslutade lagernivåer om tre respektive sex veckors lagerhållning upprätthålls.

Syftet är att förbereda så att eventuella restnoteringar av läkemedel under sommaren ska gå så obemärkt förbi som möjligt. I förberedelserna ingår också att säkerställa att det finns behöriga beställare av läkemedel i tjänst hela sommaren.

– Vi vill med den här påminnelsen säkerställa att verksamheterna vidtar de åtgärder som går för att försöka trygga tillgången till läkemedel i sommar, säger Ulrika Whiss, läkemedelsstrateg vid hälso- och sjukvårdsstrategiska enheten.

Regionledningens hälso- och sjukvårdsgrupp har fattat ett inriktningsbeslut om att öka lagernivåerna av läkemedel i vårdverksamheten till fyra veckors genomsnittlig förbrukning. Identifierade intensiv- och operationsverksamheter ska fortsatt ha lagernivåer som täcker en genomsnittlig förbrukning under sex veckor.

– Ökningen av lagernivåerna kommer att behöva göras successivt under året och arbetet startar efter semestrarna. Sjukhusapoteket har fått i uppdrag att i samråd med vården ta fram en handlingsplan för arbetet. Mer information om den kommer efter sommaren, säger Ulrika Whiss.

Beslutet om ökade lagernivåer har sin grund i den statliga utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap (SOU 2022:6 del 1 och del 2). Där föreslås ett sammanhållet system för lagerhållning av sjukvårdsprodukter i Sverige. Systemet bygger på att det finns en robust läkemedelsförsörjning och lagerhållning i vardagen.

Läs mer om beslutet om lagernivåer i Dokumenta Länk till annan webbplats.

Text: kommunikation