vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Vägledning vid för hög temperatur i läkemedelsrum

Vid värmeböljor är det viktigt att i möjligaste mån förebygga för hög temperatur i rum där läkemedel förvaras, samt att följa och dokumentera temperaturen.

Om läkemedel har förvaras under fel betingelser, behöver en bedömning göras om läkemedlets kvalitet kan ha äventyrats.

Mer information finns på Intranätet kring Inomhusklimat i lokaler Länk till annan webbplats..
Det finns även en Vägledning vid hög temperatur i läkemedelsförråd Länk till annan webbplats. som kan vara bra att ha till hands.