vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Regionövergripande spädnings-schema utökas med hållbarhet för spädd lösning

Det regionövergripande spädningsschemat har utökas med information om hållbarhetstider för spädd lösning.

Som grundprincip ska iordningställande av läkemedel göras i direkt anslutning till administrering, men undantag kan behöva göras efter särskilt övervägande. Det är då av värde att hållbarhetstid anges i spädningsschemat.

Det regionövergripande spädningsschemat har därför utökas med information om hållbarhetstider för spädd lösning. Hållbarhetstid avser tiden från att originalförpackningen bryts tills patienten har fått hela dosen läkemedel. Tiden för administrering är alltså inkluderad. Angiven tid avser de slutkoncentrationer och spädningsvätskor som anges i spädningsschemat. I schemat anges också att stamlösningar inte bör sparas. Motiveringen till det är att det finns en förväxlingsrisk samt att det blir svårt att säkerställa korrekt användningstid för stamlösningen efter att originalförpackningen är bruten.

 

Spädningscchema skärmklipp

Sedan tidigare gäller att schemat bland annat är tillgängligt via läkemedelsdatorer i läkemedelsrummen och via Intranätet Länk till annan webbplats. samt länkat direkt från ordinationsmallar i Cosmic.

Samtliga förändringar hittas på Vårdgivarwebben Länk till annan webbplats..