vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Ny analys von Willebrandfaktor kollagenbindande förmåga

Från och med 2023-03-28 kommer von Willebrandfaktor kollagenbindande förmåga
(vWF:CB) att kunna analyseras kontorstid med en immunkemisk metod på
Laboratoriemedicin sjukhus, US.