vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Studentmedverkan i förbättringsarbete

Studentmedverkan i förbättringsarbete (IPL FBK) är ett samarbete mellan Region Östergötland och medicinska fakulteten vid Linköpings universitet. Kursen innefattar interprofessionellt lärande och förbättringskunskap.

Studentmedverkan i förbättringsarbete innebär att interprofessionella studentgrupper deltar i vårdverksamhetens förbättringsarbete med inriktning mot patienter. Syftet är att

  • ge ökad kompetens till studenterna inom området förbättringskunskap
  • främja kompetensförsörjningen inom regionen genom framtida medarbetares kompetens inom förbättringskunskap
  • ge kraft och inspiration i verksamhetens eget förbättringsarbete genom studenternas medverkan.

Varje studentgrupp har en basgruppshandledare från Medicinska fakulteten, som ansvarar för examination, och en kontaktperson från den aktuella verksamheten som presenterar uppdraget och arrangerar besök i verksamheten.

Höstterminen 2024

IPL Förbättringskunskap genomförs under vecka 40-41.