vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Införande av vårdförlopp sepsis

Införandet av det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet (PSVF) sepsis pågår i Region Östergötland.

Om införandet

Dödligheten i sepsis är hög. För att minska risken att en patient dör, krävs snabb behandling i ett tidigt skede. Region Östergötland behöver utveckla sättet att identifiera drabbade patienter och därför införs det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet (PSVF) sepsis .

Vårdförloppets avgränsningar

Vårdförloppet är avgränsat till vuxna patienter som kommer till akutmottagningen och uppvisar tecken på allvarlig sepsis. Vårdförloppet omfattar vården fram tills att patienten överflyttas till vårdavdelning. Den fortsatta vården på vårdavdelning och efter utskrivning kommer att inkluderas i vårdförloppet senare.

Fokus i vårdförloppet ligger på vård av patienter med allvarlig sepsis. När patienten vårdas i prehospital miljö (alternativt i ambulans), på akutmottagningen eller den initiala övervakningen. Vid fortsatt planering och överrapportering när patienten överförs till vårdavdelning samt får rätt diagnos.

Utbildning och informationsmaterial

E-utbildning

E-utbildning Vårdförlopp sepsis — för dig som är anställd i Region Östergötland (komptensportalen) Länk till annan webbplats.

E-utbildning Vårdförlopp sepsis — för dig som är anställd hos annan vårdgivare (kompetensportalen) Länk till annan webbplats.

Bildspel

Bildspel om vårdförloppet sepsis Länk till annan webbplats.

Kontaktpersoner

Hela vårdförloppet och infektionskliniken:
Maria Andersson
Specialistläkare på infektionskliniken, processansvarig för PSVF Sepsis
E-post: Maria.ka.andersson@regiononstergotland.se

Patrik Benjaminsson Nyberg
Överläkare på akutkliniken US, biträdande processansvarig PSVF Sepsis
E-post: Patrik.Benjaminsson.Nyberg@regionostergotland.se

Akutmottagning Universitetssjukhuset i Linköping (US):
Maciej Wajda
Överläkare och läkarchef på akutmottagningen US
E-post: Maciej.Wajda@regionostergotland.se

Akutmottagning Lasarettet i Motala (LiM):
Julia Plath
Överläkare på akutkliniken LiM
E-post: Julia.Plath@regionostergotland.se

Akutmottagning Vrinnevisjukhuset i Norrköping (ViN):
Anton Nymark
ST-läkare på akutkliniken VIN
E-post:
Anton.Nymark@regionostergotland.se

Relaterad information