vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

En väg in för barn och ungdomars psykiska hälsa

Det ska bli enklare för barn, ungdomar och vårdnadshavare att komma i kontakt med vården för råd om psykisk hälsa. Det är målet med den regiongemensamma samtalslinjen En väg in, som öppnade den 15 november 2023 i Östergötland.

En väg, barn och ungdomars psykiska hälsa är en regiongemensam enhet och kontaktväg som öppnade den 15 november 2023. Det fungerar som ett kontaktcenter dit ungdomar eller vårdnadshavare kan ringa för en första kontakt om psykisk hälsa, oberoendet av var man bor i länet. Till en början gäller det barn och ungdomar i åldern 6-18 år och till våren 2024 kommer samtalslinjen även öppna upp för unga vuxna upp till 26 år. 

Uppdraget är att erbjuda telefonrådgivning till vårdnadshavare, barn och unga som inte har någon annan pågående vårdkontakt för psykisk ohälsa.

En väg in i Östergötland syftar till att:

  • Förenkla för barn, ungdomar och deras vårdnadshavare att komma i kontakt med vården vid psykisk ohälsa.
  • Skapa en enhetlig bedömning i länet.
  • Snabbare kunna erbjuda insatser på rätt vårdnivå direkt.

Invånarna kan ta kontakt genom att ringa 010-105 97 45 eller skicka ett meddelande via e-tjänsten Kontakta mig på 1177.se Länk till annan webbplats..

En väg in är till för invånare som själva söker kontakt med vården. Remisser ska fortsatt ställas till BUP enligt befintliga rutiner.

Frågor och svar

Till en början gäller det barn och ungdomar i åldern 6-18 år eller deras vårdnadshavare. Till våren 2024 kommer samtalslinjen även öppna upp för unga vuxna upp till 26 år.

Kontakt tas genom att ringa telefonnummer 010-105 97 45 eller skicka ett meddelande via e-tjänsten "Kontakta mig" på 1177.se Länk till annan webbplats..

I telefonen sitter sjuksköterskor, socionomer och beteendevetare med tidigare erfarenhet från bland annat psykiatrin, första linjen, elevhälsan och socialtjänsten. Det finns också en vårdadministratör.

Ja, kontaktvägen ersätter de centrala telefoningångarna och meddelandefunktionerna via 1177.se till både regionala och privata BUP samt BOU. Telefonnumren kommer därmed ändras på verksamheternas kontaktsidor på 1177.se och numret för nya ärenden kommer styras till En väg in.

Kontakt

Ewa DanlyckeProjektledare och legitimerad psykologPsykiatricentrum