vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Regional kris- och katastrofmedicinsk beredskap

Regional kris- och katastrofmedicinsk beredskap har till uppgift att planera, agera och följa upp särskilda händelser inom Region Östergötland enligt föreskriften om katastrofmedicinsk beredskap.

Särskild händelse inom Region Östergötland

Tjänsteman i beredskap (TiB) finns kontaktbar dygnet runt och bekräftar eller avvisar larm om misstänkt särskild händelse. Tjänsteman i beredskap ingår i särskild sjukvårdsledning på regional nivå när en särskild händelse bekräftats.

Regional kris och katastrofmedicinsk beredskap samverkar med andra myndigheter inom krisberedskapssystemet både på regional och nationell nivå. Det är till exempel Länsstyrelsen, Polismyndigheten, Försvarsmakten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Regional kris och katastrofmedicinsk beredskap ansvarar för att tillse behovet av utbildning och övning för medarbetare inom Region Östergötland.

Kris och katastrofmedicinsk beredskap tillser också att regionen har en planering enligt lagen om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Lag om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (riksdagen.se) Länk till annan webbplats..

Kris och katastrofmedicinsk beredskap har också samordningsansvaret för regionens arbete med civilt försvar.

Civilt försvar, regioner (skr.se) Länk till annan webbplats.

Kris och katastrofmedicinsk beredskap ansvarar för den regionala kris- och katastrofmedicinska planen och finns även representerad som ett eget säkerhetsområde inom Region Östergötlands säkerhetsgrupp.