vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Chefsinformation gällande ST-läkare allmänmedicin

Här finns det beskrivet hur du som chef går till väga och vad du ska tänka på när du ska anställa en ST-läkare i allmänmedicin.

Önskar du få ut annonsen på Region Östergötlands externa webb skickar du ett meddelande till varbi@regionostergotland.se där du skickar med en länk till annonsen som du vill få publicerad samt vilket datum annonsen ska vara tillgänglig. I annonsen kommer kandidaterna att hänvisas direkt till din annons för ansökan så ansökningarna hanteras i ert rekryteringssystem. I slutet av annonsen kommer det komma några meningar som är specifika för Region Östergötland vilket det tyvärr inte finns möjlighet att ta bort.

Läkarföreningen har framfört önskemål om gemensam facklig företrädare i annonsen. Intervjuer/urval görs på VC. Studierektor kan bistå vid kompetensvärdering.

Annonsmall ST (Word) Word, 23.3 kB.

Annonsmall ST med integrerad BT (Word) Word, 22.8 kB.

Rutin vid rekrytering ST (Word) Word, 140.4 kB.

Rutin vid rekrytering ST med integrerad BT (Word) Word, 17.7 kB.

Intervjuguide Pdf, 453.6 kB.

Referensguide Pdf, 444 kB.

Tillgodoräknande av vikarietid efter AT före ST Pdf, 129.6 kB.

För närvarande administreras ST medlen av redovisningsassistent Pamela Wiklander och Camilla Bark AMC.

Meddela Camilla Bark (väster, centrala, öster) när ni anställer eller avslutar en ST-läkare.

Rekvisition av ersättning för ST-läkare, allmänmedicin (Excel) Excel, 31.6 kB.

Information om sidotjänstgöring/randning

 • Efter 3-6 månader utbildningsplaneras ST-läkare av studierektor tillsammans med VC-chef/handledare/ST.
 • ST läkaren ordnar så "ST-kontrakt" och "Lokala riktlinjer för ST" blir påskrivna.
 • AMC samordnar sidoutbildning och informerar schemaläggare på respektive klinik.
 • AMC upprätthåller maillistor på samtliga ST-läkare.
 • AMC ska meddelas när en ST-läkare byter handledare.

 • VC står för kostnader i samband med kurser och vid kursanmälningar ska VC:s fakturaadress användas.
 • För obligatoriska kurser se angivna målbeskrivningar.
 • Ersättning för lön (schablonersättning) erhålles månadsvis, samt utbildningsbidrag (2000 kronor från och med 20170101) erhålles vid heltidstjänstgöring, reduceras vid deltidsarbete.

Betalas av ST-medel på AMC

 • Anmälningsavgift Specialistexamen (19000 kronor) och Mitt-i-ST (16500 kronor)
 • IT abonnemang LiU för ST läkare (doktorander) (skickas från LiU till AMC)
 • Etikansökan cirka 5000 kronor i samband med ST uppsats (ST hör av sig till AMC)

Faktura för Specialistexamen och Mitt-i-ST skickas direkt från SFAM till

Region Östergötland
Skanningsenheten
581 85 Linköping

Ref AMC, 101-16070