vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Sjuksköterskor/Distriktssköterskor i primärvården
Allergi och Anafylaxi

Elite Stora hotellet

Föreläser gör Charikleia Siouta och Mohanad Abbas från Allergicentrum

Relaterad information

Vid frågor kontakta AMC:s fortbildningskansli