vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Vårdförbundets pågående konflikt

Sedan den 4 juni strejkar Vårdförbundet vid delar av Universitetssjukhuset i Linköping. Från och med den 11 juni har strejken även utvidgats till 26 av regionens vårdcentraler. En annan pågående åtgärd är Vårdförbundets blockad mot övertids- och mertidsarbete.

Strejken på vårdcentraler

På grund av strejken är tillgängligheten på berörda vårdcentraler begränsad. En viss bemanning av sjuksköterskor är undantagen för hantering av akuta frågor. Följande tjänster fungerar därför som vanligt:

  • Link
  • Vård-till-vård telefon
  • Akut bedömning på plats
  • Läkarronder på särskilt boende (SÄBO) och hemsjukvård

Vid eventuella förändringar kommer de berörda att informeras.

Information om konflikten

Information om hur patienter påverkas av konflikten, samt detaljer om strejken vid Universitetssjukhuset och vårdcentralerna.

Vårdkonflikten (regionostergotland.se). Länk till annan webbplats.