vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Ny kontaktväg för ungas psykiska hälsa

Det ska bli enklare för barn, ungdomar och vårdnadshavare att komma i kontakt med vården för råd om psykisk hälsa. Det är målet med den regiongemensamma samtalslinjen En väg in, som nu öppnar i Östergötland.

Region Östergötland tar nu ett steg framåt i att förbättra tillgängligheten genom att införa den nya kontaktvägen En väg in, barn och ungdomars psykiska hälsa. Det fungerar som ett kontaktcenter dit ungdomar eller vårdnadshavare kan ringa för en första kontakt om psykisk hälsa, oberoende av var man bor i länet.

– Ungdomar eller vårdnadshavare till barn som behöver hjälp med sin psykiska hälsa ska inte behöva leta sig fram. Syftet med En väg in är att det ska bli enklare att ta kontakt med vården men också att ge den sökande snabbare hjälp och stöd på rätt vårdnivå, säger Ewa Danlycke, psykolog och enhetschef.

Tidigare har varje mottagning inom barn- och ungdomspsykiatrin och barnhälsan haft sina egna telefoningångar. Från den 15 november ersätts de av det nya regiongemensamma telefonnumret till En väg in. I telefonen sitter sjuksköterskor, socionomer och beteendevetare med tidigare erfarenhet från bland annat psykiatrin, elevhälsan och socialtjänsten.

– Till en början öppnar vi upp för åldersgruppen 6 till 18 år som inte redan har en vårdkontakt för psykisk ohälsa. Till våren 2024 planerar vi även att öppna för ungdomar upp till 26 år och därmed även ersätta telefoningångarna till ungdomshälsorna och Unga vuxna, säger Ewa Danlycke.

- Syftet med En väg in är att det ska bli enklare att ta kontakt med vården men också att ge den sökande snabbare hjälp och stöd på rätt vårdnivå, säger Ewa Danlycke, psykolog och enhetschef på det nystartade kontaktcentret En väg in, i Östergötland.

Effektivt i andra regioner

Tillgängligheten till BUP och länets barn- och ungdomshälsor har varit låg under lång tid. Vårdnadshavare beskriver återkommande att det är svårt att veta vart man ska vända sig för att få råd, stöd och hjälp med frågor som rör psykisk hälsa och ohälsa. Många vänder sig eller hänvisas direkt till BUP men få patienter kan erbjudas utredning och behandling i rimlig tid. Alla känner inte heller till vilket stöd och behandling barn- och ungdomshälsor kan ge.

Flera regioner utöver Region Östergötland har redan startat En väg in. I Västra Götalandsregionen där kontaktvägen funnits sedan våren 2022, kan man efter ett år se att allt fler unga får ett första besök till BUP inom vårdgarantins 30 dagar. I Region Jönköping visar en första utvärdering att En väg in lett till mer likvärdiga och patientsäkra bedömningar till rätt vårdnivå.

– Vi hoppas såklart att vår satsning ska få samma effekt på sikt. Att patienterna kommer rätt från början och att det leder till likvärdiga bedömningar och snabbare insatser, säger Ewa Danlycke.

En väg in i Östergötland

  • Erbjuder telefonrådgivning till vårdnadshavare, barn och ungdomar mellan 6 och 18 år som inte redan har en vårdkontakt för psykisk ohälsa.
  • Utifrån invånarens behov hjälper personalen till med rådgivning och vägledning till en vårdkontakt.
  • Barn och unga som redan har en befintlig kontakt för sin psykiska ohälsa hänvisas att kontakta sin ordinarie mottagning. Remisser ska fortsatt ställas till BUP enligt befintliga rutiner.
  • Invånare kan ta kontakt genom telefon eller via e-tjänsten Kontakta mig på 1177.se.

Text: Hanna Arfvelin, kommunikationsenheten, Region Östergötland

Relaterad information

Du kan läsa mer om En väg in här på vårdgivarwebben och på 1177.se. Länk till annan webbplats.