vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Vissa patientavgifter justeras och ändras

Subventionen av TBE-vaccin för vuxna togs bort vid halvårsskiftet, samtidigt förtydligas att patient som vårdas i samband med sexualiserat våld inte ska betala. Det är några av ändringarna i Region Östergötlands avgiftsbestämmelser.

Hälso- och sjukvårdslagen ger regionen rätt att ta ut avgifter för vård. Avgiftsbestämmelserna fastställs av regionfullmäktige. Hälso- och sjukvårdsnämnden kan dock besluta om mindre förändringar under året. Förutom de två nämnda justeringarna har följande ändringar beslutats av hälso- och sjukvårdsnämnden:

 • Förtydligande av text i avsnitt 5.1, avseende vilka personer som omfattas av avgiftsfrihet p g a de nationella särskilda vaccinationsprogrammen (definierade av Folkhälsomyndigheten). Avsnitt 5.3
 • Justering av vaccinationspriser efter ny vaccinkostnad. Avsnitt 5.3 (Bilaga 1 i AB)
 • Förslag om att vaccinationspriser framöver bilageras för att underlätta justeringar utifrån faktisk läkemedelskostnad.
 • Justering av avgift för drogprov vid umgängesrätt. avsnitt 6.2 Umgängesrätt/beroende, skadligt bruk (missbruk). Undersökning i ärende om umgängesrätt med barn.
 • Med anledning av förslag ovan, justeras även följande i avsnitt 6.2;
  B: beroende/skadligt bruk K: Körkort/beroende/skadligt bruk (missbruk)
  M: Missbruk, Missbruksvård.
 • Höjd avgift för körkortsintyg i syfte att öka samordningen mellan priserna inom Sydöstra sjukvårdsregionen. Avsnitt 6.2 Körkort
 • Aktuella styrande dokument för journalkopior är under översyn. Förslaget är att i nuläget istället länka till dessa dokument, istället för att fullständigt återge dem i den löpande texten.
 • Avsnitt 14.1 Transport avlidna där det äldre avtalet löpte ut 2023-04-30. Det nya avtalet avser både liggande transport och transport av avlidna. Fr o m 2023-05-01 har Region Östergötland avtal med Falck bårtransporter vid transport av avliden.

Därutöver har redaktionella justeringar skett i avsnitt 6.2 för att underlätta hänvisningen till grupp istället för till en angiven kostnad. Målsättningen är att det ska vara lätt att göra rätt och öka rättssäkerheten för regionens patienter.

Avgiftsbestämmelser 2023 Länk till annan webbplats.