vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Primperan, 5 mg/ml, injektionsvätska, lösning, är restnoterat

Restnotering för Primperan injektionsvätska, lösning, 5 mg/ml pågår. Preliminärt åter från 2024-09-09. Det finns en regionövergripande generell licens på Elitan, 5 mg/ml.

Läkemedel

Primperan, (metoklomipramin), 5 mg/ml, injektionsvätska, lösning, 12x 2 ml

Förväntad tillgänglighet

Restnotering pågår. Preliminärt åter från 2024-09-09. För aktuell prognos, se ”Visa tillgänglig information från Läkemedelsverket” på Fass.se Länk till annan webbplats..

Hantering

Hantering på vårdenhet

Vårdenheter rekommenderas att se över sina bassortiment och vid behov ersätta med alternativt läkemedel.

För patienter med recept

Läkemedel kan finnas på lager hos öppenvårdsapoteken. För aktuella lagersaldon, se Fass.se för respektive läkemedel och styrka.

Behandlingsalternativ

Varje vårdverksamhet måste ta ställning till vilket eventuellt behandlingsalternativ som passar deras respektive verksamhet.

Inga generiska läkemedel är tillgängliga.

Licensalternativ

ApoEx rekommenderar följande alternativ:

  • Elitan Inj 5 mg/ml 10 x 2ml amp
    Vnr: 845859
    Tillståndsinnehavare: Medochemie Ltd
    Pris: 245 kr
    Ledtid: 6 dagar

Vid rekvisition

Regionövergripande generell licens är nu godkänd och beställning av licensläkemedlet kan därmed göras utan att enheten har en egen licens.

Relevanta delar av orginalpreparatets och licenspreparatets produktresuméer har jämförts av apotekare på Läkemedelsinformationscentralen (Lili).

Vid recept

För förskrivning av licensläkemedel krävs licensansökan för enskild patient. Ta kontakt med respektive apotek för aktuell information tillgängliga licensalternativ och leveranstider.

Källa

ApoEx 2024-07-16

Läkemedelsverket, 2024-07-04

Relaterade länkar