vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Klaritromycin tablett är restnoterad

Det råder brist på ett flertal förpackningar med klaritromycin och tillgången kommer att variera de närmaste månaderna.

Läkemedel

Klaritromycin, tablett i flera styrkor och förpackningsstorlekar.

Förväntad tillgänglighet

Bristsituationen beräkas pågå till mitten på juli. För aktuell prognos, se ”Visa tillgänglig information från Läkemedelsverket” på Fass.se Länk till annan webbplats..

Hantering

Hantering på vårdenhet

Vårdenheter rekommenderas att se över sina bassortiment och vid behov ersätta med alternativt läkemedel.

För patienter med recept

Läkemedel kan finnas på lager hos öppenvårdsapoteken. För aktuella lagersaldon, se Fass.se för respektive läkemedel och styrka.

Behandlingsalternativ

Nationella Strama Länk till annan webbplats. rekommenderar nedanstående alternativ, som baseras på rekommendationer av brittiska NICE och Svensk gastroenterologisk förening, vid primär eradikering av Helicobacter pylori:

  • PPI x 2 + amoxicillin 750 mg x 3 + metronidazol 400 mg x 2 i 7 dagar.

Vid penicillinallergi:

  • PPI x 2 + doxycyklin 100 mg x 2 + metronidazol 400 mg x 2 i 7 dagar.

Doseringen av amoxicillin är modifierad av Strama utifrån den för närvarande begränsade tillgången på vissa tablettstyrkor. Observera att rekommendationerna gäller primär
eradikeringsbehandling av Helicobacter pylori och inte vid terapisvikt eller liknande.

Vid ytterligare frågor, kontakta gastroenterolog.

 

 

 

 

Källa

Janusinfo.se Länk till annan webbplats.

Relaterade länkar