vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Insulatard FlexPen, kommande restnotering

Kommande restnotering för Insulatard FlexPen. Restnoteringsperioden beräknas preliminärt pågå från
2024-05-30 och avslutas 2024-07-14.

Läkemedel

Insulatard FlexPen, (insulin, humant, isofan), 100IE/ml, Injektionsvätska, suspension, i förfylld injektionspenna, 5 x 3 ml

Förväntad tillgänglighet

Läkemedlet finns fortsatt tillgängligt, restnotering förväntas att påbörjas 2024-05-30. Preliminärt åter från 2024-07-14. För aktuell prognos, se ”Visa tillgänglig information från Läkemedelsverket” på Fass.se. Länk till annan webbplats.

Hantering

Hantering på vårdenhet

Vårdenheter rekommenderas att se över sina bassortiment och vid behov ersätta med alternativt läkemedel.

För patienter med recept

Läkemedel kan finnas på lager hos öppenvårdsapoteken. För aktuella lagersaldon, se Fass.se för respektive läkemedel och styrka.

Behandlingsalternativ

Varje vårdverksamhet måste ta ställning till vilket eventuellt behandlingsalternativ som passar deras respektive verksamhet.

Enligt REK -listan 2024 Länk till annan webbplats. rekommenderar Läkemedelskomittén följande alternativ som humant, medellångverkande insulin:

  • Humulin NPH, , (insulin, humant, isofan), 100 IE/ml, Injektionsvätska, suspension, i förfylld injektionspenna, 5 x 3 ml

Övrigt

I dokumentet Utbytbara läkemedel, regionala tillägg Länk till annan webbplats.finns en tabell över utbytbara insuliner.

Källa

Läkemedelsverket, 2024-05-14


Relaterade länkar