vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Etalpha, 0,25 mikrogram, kapsel, är restnoterat

Restnotering pågår. Etalpha 0,5 mkg är tillgängligt.
Läkemedelsverket har fattat beslut som tillåter apotek att expediera recept på licensläkemedel innehållande alfakalcidol i läkemedelsform kapsel, när en generell licens finns beviljad. Region Östergötland har generell regionövergripande licens.

Läkemedel

Etalpha, (alfakalcidol), 0,25 mikrogram, kapsel

Förväntad tillgänglighet

Restnotering pågår. Preliminärt åter från 2024-07-31. För aktuell prognos, se ”Visa tillgänglig information från Läkemedelsverket” på Fass.se Länk till annan webbplats..

Hantering

Hantering på vårdenhet

Vårdenheter rekommenderas att se över sina bassortiment och vid behov ersätta med alternativt läkemedel.

För patienter med recept

Läkemedel kan finnas på lager hos öppenvårdsapoteken. För aktuella lagersaldon, se Fass.se för respektive läkemedel och styrka.

För patienter med dosdispenserade läkemedel

Apoteket AB, som är den upphandlade leverantören av dosdispenserade läkemedel, kontaktar alla berörda förskrivare kring behovet att ändra förskrivningen.

Behandlingsalternativ

Varje vårdverksamhet måste ta ställning till vilket eventuellt behandlingsalternativ som passar deras respektive verksamhet.

Inga generiska läkemedel är tillgängliga.

Licensalternativ

ApoEx rekommenderar följande alternativ:

 • Etalpha, 0,25 mkg, 30 kaps
  Tillståndsinnehavare: CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH
  Pris: 270 kr
  Ledtid: ca 2 veckor.
  Referensnummer till regionens generella licens: 2024 718 329 (anges på recept vid receptförskrivning)
 • Alfacalcidol, 0,25 mkg, 30 kaps
  Tillståndsinnehavare: Aurobindo Pharma (Italia)
  Pris: 250 kr
  Ledtid: ca 2 veckor
  Referensnummer till regionens generella licens: 2024 731 191 (anges på recept vid receptförskrivning)
  För patienter som reagerar på mindre mängder/spår av jordnöt och har stark indikation för detta läkemedel rekommenderas att första kapseln tas på läkarmottagning med anafylaxiberedskap.

Vid rekvisition

Regionövergripande generell licens är nu godkänd och beställning av licensläkemedlet kan därmed göras utan att enheten har en egen licens.

Vid recept

En regionövergripande generell licens är nu godkänd. Läkemedelsverket har beslutat om ett särskilt tillstånd Länk till annan webbplats.  som medger att apotek får expediera recept på licensläkemedel i kapselform innehållande alfakalcidiol när en generell licens finns beviljad. Beslutet gäller till och med den 30-09-2024.

Befintliga receptmallar i Cosmic på Alfacalcidol 0,25 mikrogram har kompletterats med hänvisning till licensprodukt och referensnummer till den regionövergripande generella licensen.


Källa

ApoEx 2024-03-28

Läkemedelsverket, 2024-03-14

Relaterade länkar