vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Champix, alla styrkor, tablett, är restnoterat

Restnotering för Champix i alla styrkor pågår. Läkemedelsverket har beslutat om ett särskilt tillstånd som medger att apotek får expediera recept på licensläkemedel i tablettform innehållande vareniklin när en generell licens finns beviljad. Region Östergötland har regionövergripande licenser på Apo-Varenicline 0,5 mg respektive 1 mg. För riktlinjer vid förskrivning på recept se rubriken: Vid recept.

Läkemedel

Champix, (vareniklin), samtliga styrkor, tablett

Förväntad tillgänglighet

Restnotering pågår. Preliminärt åter från 2024-09-20. För aktuell prognos, se ”Visa tillgänglig information från Läkemedelsverket” på Fass.se Länk till annan webbplats.

Hantering

Hantering på vårdenhet

Vårdenheter rekommenderas att se över sina bassortiment och vid behov ersätta med alternativt läkemedel.

För patienter med recept

För aktuella lagersaldon, se Fass.se för respektive läkemedel och styrka.

Behandlingsalternativ

Varje vårdverksamhet måste ta ställning till vilket eventuellt behandlingsalternativ som passar deras respektive verksamhet.

Läkemedelskommitténs expertgrupp för Andningsorganen rekommenderar i förstahand:

• Nikotinersättningsmedel.

I dagsläget finns inget likvärdigt alternativ till Champix.
Zyban (bupropion) är sedan tidigare godkänt för rökavvänjning i kombination med motiverande stöd. Zyban har i studier visat sämre effekt avseende rökfrihet efter ett år jämfört med Champix (15% resp.22%).
Expertgruppen rekommenderar Zyban som ett andrahandsval.
Försiktighet tillrådes dock då bupropion redan vid en måttlig överdos kan orsaka allvarlig förgiftning.

Asmoken (cystisin) har indikationen rökstopp och minskning av nikotinbegär hos rökare som är villiga att sluta röka. Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV) har beslutat att Asmoken subventioneras i kombination med motiverande stöd: Asmoken ingår i högkostnadsskyddet med begränsning Länk till annan webbplats.Beslutet gäller från den 6 februari 2024.
En läkemedelsmall på Asmoken finns i Cosmic.

Licensalternativ

ApoEx rekommenderar följande alternativ:

 • Apo-Varenicline 0,5mg, tablett , 56 st
  Tillståndsinnehavare: Apotex Inc.,150 Signet Drive,Weston,Ontario M9L
  1T9, Kanada
  varunummer: 779375
  Ledtid: 14 dagar
  Referensnummer: 2023693132

 • Apo-Varenicline 1 mg, tablett, 56 st
  Tillståndsinnehavare: Apotex Inc.,150 Signet Drive,Weston,Ontario M9L
  1T9, Kanada
  varunummer: 779385
  Ledtid: 1-2 dagar
  Referensnummer: 2023693133

Vid rekvisition

Regionövergripande generell licens är nu godkänd och beställning av licensläkemedlet kan därmed göras utan att enheten har en egen licens.

Vid recept

En regionövergripande generell licens är nu godkänd. Läkemedelsverket har beslutat om ett särskilt tillstånd Länk till annan webbplats. som medger att apotek får expediera recept på licensläkemedel i tablettform innehållande vareniklin när en generell licens finns beviljad. Beslutet gäller till och med den 30-09-2024. På receptet bör referensnummer till regionens generella licens anges. Läkemedelsmall med förifylld produkt och referensnummer till den regionövergripande generella licensen, finns nu i Cosmic. För att hitta mallen sök efter: "Icke godkända läkemedel" och Fritextsök: Vareniklin.eller Champix.

Observera att de första 11 tabletterna på 0,5 mg ska rekvireras och skickas med patienten. Informera patient om att ta kontakt med sitt lokala apotek och lägga upp en plan med apoteket innan behandlingen påbörjas för att säkerställa att patienten kan hämta ut sina 1 mg tabletter, som förskrivs på recept, i tid.

Källa

Läkemedelsverket, 2023-12-13
Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV), 2024-02-29

Relaterade länkar