vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Champix, alla styrkor, tablett, är restnoterat

Restnotering pågår.

Läkemedel

Champix, (vareniklin), samtliga styrkor, tablett

Förväntad tillgänglighet

Restnotering pågår. Preliminärt åter från 2024-09-20. För aktuell prognos, se ”Visa tillgänglig information från Läkemedelsverket” på Fass.se Länk till annan webbplats.

Hantering

Hantering på vårdenhet

Vårdenheter rekommenderas att se över sina bassortiment och vid behov ersätta med alternativt läkemedel.

För patienter med recept

För aktuella lagersaldon, se Fass.se för respektive läkemedel och styrka.

Behandlingsalternativ

Varje vårdverksamhet måste ta ställning till vilket eventuellt behandlingsalternativ som passar deras respektive verksamhet.

Läkemedelskommitténs expertgrupp för Andningsorganen rekommenderar i förstahand:

• Nikotinersättningsmedel.

I dagsläget finns inget likvärdigt alternativ till Champix.
Zyban (bupropion) är sedan tidigare godkänt för rökavvänjning i kombination med motiverande stöd. Zyban har i studier visat sämre effekt avseende rökfrihet efter ett år jämfört med Champix (15% resp.22%).
Expertgruppen rekommenderar Zyban som ett andrahandsval.
Försiktighet tillrådes dock då bupropion redan vid en måttlig överdos kan orsaka allvarlig förgiftning

Källa

Läkemedelsverket, 2023-11-17

Relaterade länkar