vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Niferex, 30 mg/ml, orala droppar, är restnoterat

Restnotering pågår.

Läkemedel

Niferex, (järn(II) glycinsulfat), 30 mg/ml, orala droppar, lösning, 30 ml

Förväntad tillgänglighet

Restnotering pågår. Preliminärt åter från 2025-11-02. För aktuell prognos, se ”Visa tillgänglig information från Läkemedelsverket” på Fass.se Länk till annan webbplats..

Hantering

Hantering på vårdenhet

Vårdenheter rekommenderas att se över sina bassortiment och vid behov ersätta med alternativt läkemedel.

För patienter med recept

Läkemedel kan finnas på lager hos öppenvårdsapoteken. För aktuella lagersaldon, se Fass.se för respektive läkemedel och styrka.

Behandlingsalternativ

Varje vårdverksamhet måste ta ställning till vilket eventuellt behandlingsalternativ som passar deras respektive verksamhet.

Inga generiska läkemedel är tillgängliga. Niferex i annan beredningsform är tillgänglig.

  • Niferex, (järn(II) glycinsulfat, 100 mg, entereokapsel

Licensalternativ

ApoEx rekommenderar följande alternativ:

  • Niferex, 30 mg/ml orala droppar, lösning,
    varunummer: 773979
    tillståndsinnehavare: UCB Pharma GmbH,A

Vid rekvisition

Regionövergripande generell licens är nu godkänd och beställning av licensläkemedlet kan därmed göras utan att enheten har en egen licens.

Vid recept

En regionövergripande generell licens är nu godkänd. Läkemedelsverket har beslutat om ett särskilt tillstånd Länk till annan webbplats. som medger att apotek får expediera recept på licensläkemedel innehållande järn(II)glycinsulfat i läkemedelsformen orala droppar när en generell licens finns beviljad. Beslutet gäller till och med den 01-10-2024.
På receptet bör referensnummer till regionens generella licens anges: 2023682602.

Källa

ApoEx 2023-11-02

Läkemedelsverket, 2023-11-02

Relaterade länkar