vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Naltrexon, 50 mg, tablett, är restnoterat

Restnotering pågår.

Läkemedel

Naltrexon flera tillverkare, (naltrexon), 50 mg, tablett

Förväntad tillgänglighet

Restnotering pågår. Preliminärt åter från 2023-12-11. För aktuell prognos, se ”Visa tillgänglig information från Läkemedelsverket” på Fass.se. Länk till annan webbplats.

Hantering

Hantering på vårdenhet

Vårdenheter rekommenderas att se över sina bassortiment och vid behov ersätta med alternativt läkemedel.

För patienter med recept

Läkemedel kan finnas på lager hos öppenvårdsapoteken. För aktuella lagersaldon, se Fass.se för respektive läkemedel och styrka.

För patienter med dosdispenserade läkemedel

Apoteket AB, som är den upphandlade leverantören av dosdispenserade läkemedel, kontaktar alla berörda förskrivare kring behovet att ändra förskrivningen.

Behandlingsalternativ

Varje vårdverksamhet måste ta ställning till vilket eventuellt behandlingsalternativ som passar deras respektive verksamhet.

Inga generiska läkemedel är tillgängliga.

Licensalternativ

ApoEx rekommenderar följande alternativ:

 • NALOREX 50 mg Tablett, 14st
  MAH: L.Molteni & C. dei F.lli Alitti Società di Esercizio S.p.A.
  Pris: 399kr
  Ledtid: 1-2 dagar
  Vnr: 845103
  Saknar brytskåra.

Vid rekvisition

Regionövergripande generell licens är nu godkänd och beställning av licensläkemedlet kan därmed göras utan att enheten har en egen licens.

Vid recept

En regionövergripande generell licens är nu godkänd. Läkemedelsverket har beslutat om ett särskilt tillstånd Länk till annan webbplats. som medger att apotek får expediera recept på licensläkemedel som administreras oralt innehållande naltrexon när en generell licens finns beviljad. Beslutet gäller till och med den 31 maj 2024. På receptet bör referensnummer till regionens generella licens anges: 2023 678 822. Befintlig läkemedelsmall i Cosmic har kompletterats med hänvisning till licensprodukt och referensnummer till den regionövergripande generella licensen.

 

Källa

ApoEx 2023-10-16

Läkemedelsverket, 2023-10-17

Relaterade länkar